,Kurul kararının iptaline ilişkin Mahkeme kararının Dairemizin kararıyla bozulduğu ve davanın reddine karar verildiği Kurul kararı ve bu karar doğrultusunda gerçekleştirilen işlemlerin yukarıda anlatılan gerekçelerle hukuka uygun olduğu dikkate alındığında, Kurul kararının iptali sonrasında yapılan işlerin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir” ifadelerine yer verilerek Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

-yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>nin şirket üzerinde bırakıldığı, davacı şirketin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu, davacı şirket tarafından bahse konu ye yönelik olarak üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesindeki işin benzer iş kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bahisle itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun Kurul kararıyla, idari şartnamede yer verilen benzer iş tanımından, kent içi temizlik hizmetleri ile çöp toplama ve nakli hizmetlerinin

» Read more

Danışma Yönlendirme ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UH.II-1741 Şikayetçi: Karaca Grup Kişisel Ve Sosyal Hizmetler Temizlik Taşımacılık İnşaat Peyzaj Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi İhaleyi Yapan Daire: Kayseri Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 25.05.2016 / 31710 Başvuruya Konu İhale: 2016/80941 İhale Kayıt Numaralı “Danışma Yönlendirme/Asdep Görevlisi” İhalesi

» Read more

Hat Kesimi Sinyalizasyon Ve Telekomünikasyon Projesi ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığı ve açılan davada, Mahkeme kararında,“…Bakılan davada dava konusu -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’>ye ilişkin dokümanında Yapım İşlerinde Benzer İs Gruplan Tebliği’nde yer alan (E) l.Grup: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri”nin benzer iş olarak belirlendiği, üzerinde bırakılan ortaklık tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, söz konusu (E) l.Grup içerisinde yer almayan iş kalemlerinin de bulunduğu

» Read more

Görüntüleme Hizmeti ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 58 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UH.II-1740 Şikayetçi: Sıemens Healthcare Sağlık A.Ş. İhaleyi Yapan Daire: Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Başvuru Tarih ve Sayısı: 15.06.2016 / 35898 Başvuruya Konu İhale: 2016/181221 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Gebze Fatih Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmeti (Raporlu) Alımı” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve

» Read more

Gölet Ve Sulaması ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

mevzuat düzenlemeleri ile bilgi ve belgeler bir arada değerlendirildiğinde, ye teklif veren  İş Ortaklığının pilot ortağı konumundaki A.Ş.nin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin şirketin ortağı konumunda bulunan A.Ş.ye ait olması sebebiyle söz konusu isteklinin tarihinden önceki bir yıl süre ile kesintisiz  A.Ş.nin ortağı olması gerektiği, ancak yapılan incelemelerde,A.Ş.nin %51’ine sahip ortağı iken  A.Ş.nin  Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve

» Read more

Servis Aracı Kiralama ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

 Araçların akaryakıt giderinin tevsiki amacıyla  EPDK Bayii Satış Fiyatı Bülteninde yayınlanan motorin fiyatlarının KDV’siz fiyatlarının kullanıldığı, araçların akaryakıt tüketim miktarlarının tevsikinde araçlara ilişkin katalogların ve yetkili satıcı/yetkili servislerden alınan belgelerin kullanıldığı,   Araçlara ilişkin sürücü ve koordinasyon elemanı giderlerinin -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> tarihinde yürürlükte bulunan saatlik asgari ücret baz alınarak hesaplandığı,   Araçların muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm bedellerinin belirlenmesinde TÜVTÜRK

» Read more

El Terminali,Yedek Batarya,Fotoğraf Makinesı Ve Tablet Bilgisayar Alımı ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 52 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UM.II-1734 Şikayetçi: Mobisis Teknoloji A.Ş İhaleyi Yapan Daire: Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Genel Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 02.06.2016 / 33395 Başvuruya Konu İhale: 2016/112296 İhale Kayıt Numaralı “El Terminali,Yedek Batarya,Fotoğraf Makinesı Ve Tablet Bilgisayar Alımı” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar:

» Read more

Spor Malzemesi ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 11 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UM.I-1705 Şikayetçi: Ekrem Sport Tekstil Spor Malzemeleri Temizlik Gençlik Ve Spor Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Başvuru Tarih ve Sayısı: 09.06.2016 / 34463 Başvuruya Konu İhale: 2016/129860 İhale Kayıt Numaralı “Spor Malzemesi” İhalesi

» Read more

inalarının Temizlik Ve Diğer İşleri ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 24 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UH.III-1716 Şikayetçi: Duru Grup Otomotiv Tem. Turz. Teks. Bilg. Sis. Eğitim İnsan Kaynakları San. Ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Tmo) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başvuru Tarih ve Sayısı: 10.06.2016 / 34949 Başvuruya Konu İhale: 2016/177915 İhale Kayıt Numaralı

» Read more

Büyük Onarım İşi ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesine ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesini teminen idareden belgeye konu işe ilişkin bilgi/belge (sözleşme, teknik şartname, yapılan işler listesi, proje, kesin hesap hakedişi, iş artışı oluru ile geçici/kesin kabul tutanakları) istenilmiş, idarece gönderilen belgeler  Kurum kaydına alınmıştır. Gelen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde belgeye konu iş kapsamında toplam 1.250.337,99 TL tutarında inşaat, mekanik ve elektrik

» Read more

Pansiyon Yapım İşi ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UY.III-1724 Şikayetçi: Kayahan Mühendislik Müşavirlik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Başvuru Tarih ve Sayısı: 18.05.2016 / 30259 Başvuruya Konu İhale: 2015/115598 İhale Kayıt Numaralı “Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi Ve Pansiyon Yapım İşi” İhalesi

» Read more

Çöplerin Toplanması Ve Nakil İşi ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 77 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UH.IV-1753 Şikayetçi: Bordes Bakım Onarım Revizyon Ve Destek Hizmetler Limited Şirketi İhaleyi Yapan Daire: Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 17.06.2016 / 36434 Başvuruya Konu İhale: 2016/156855 İhale Kayıt Numaralı “Menderes Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan Tüm Mahalle, Tüm Meydan, Bulvar, Cadde,

» Read more

Veri İşletim Ve Otomasyon Personeli ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 29 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UH.III-1721 Şikayetçi: Harlas İnş.Tem. Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. Şarki İnş.Tem.Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı İhaleyi Yapan Daire: Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Başvuru Tarih ve Sayısı: 13.06.2016 / 35367 Başvuruya Konu İhale:

» Read more

Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

hazırlanan aşırı düşük isteme yazı ekinde… “Beyaz peynirli suböreği ve Sütlü tel kadayıf sarma mutfak koşulları uygun olmadığından yerinde üretilemeyeceği için yemek teknik şartname gramaj listesinde belirtilen hazır su böreği ve diğer hazır şerbetli tatlılar gibi dışardan hazır olarak temin edilecektir. Bundan dolayı çiğ girdi miktarları verilmez. Beyaz peynirli su böreği hazır 150 gr. Sütlü tel kadayıf sarma hazır, şerbetli

» Read more

Soğutma Sistemlerinin Yapılması ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin

» Read more

Okul Öğrencilerinin Taşıma Hizmeti ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler doğrultusunda idarece istekliye kesinleşen -yonetmelikleri/’>-yargi/’>-karsi-oylari/’>-kanunu/’>-ilanlari/’>-hukuku/’>-hukuk/’>leri/’> kararının tebliğinin  EKAP üzerinden yapılmasına rağmen sözleşmeye davet yazısının isteklinin geçerli bir elektronik tebligat adresi bulunmadığı gerekçesiyle iadeli taahhütlü mektupla gerçekleştirildiği, idarenin bu işleminin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan “İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.”  hükmüne uygun

» Read more

İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesinde firmanın hatalı itiraz başvurusu

Toplantı No : 2016/040 Gündem No : 72 Karar Tarihi : 29.06.2016 Karar No : 2016/UY.IV-1748 Şikayetçi: Küçüker İnşaat Tur.Tic.San Ve Ltd.Şti İhaleyi Yapan Daire: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Başvuru Tarih ve Sayısı: 22.06.2016 / 37232 Başvuruya Konu İhale: 2016/107018 İhale Kayıt Numaralı “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İkmal İnşaatı Yapım

» Read more
1 2 3 495