Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Doğrudan teminde kesilecek damga vergileri

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
567
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
Öne çıkan konu #1
1.Sözleşme Damga Vergisi
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 Sayılı Tablonun I-A Akitlerle İlgili Kağıtlar Bölümünün I-a bendi belli parayı ihtiva eden sözleşmelerden ihale bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi kesilmesini öngörmektedir. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekir.
Yazılı sözleşme düzenlenmemesi durumunda ise sözleşme damga vergisi tahsil edilmesine gerek yoktur. İş için kesilen faturalar sözleşme yerine geçmez.
2. İhale Karar Vergisi
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı hususu düzenleme altına alınmış, aynı Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında ise, “artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararlarının binde 5,69 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı” hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale karar vergisi kesilmesine gerek olmadığı düşüncesindeyiz. Zira ihale karar vergisi kesilebilmesi için ihale komisyonu kurularak bir ihale kararının alınması gerekmektedir. Doğrudan teminle yapılan alımlarda ise böyle bir husus söz konusu değildir.
Bu noktada ihale yetkilisinin piyasa fiyat araştırması için birden fazla kişi görevlendirmiş olması, bu kişilere ihale komisyonu sıfatı kazandırmayacağı gibi, yaptıkları tespitler ve aldıkları kararlar da komisyon kararı olarak nitelendirilemez.
Diğer taraftan, piyasa fiyat araştırma tutanağının ihale yetkilisi tarafından imzalanması da ihale karar damga vergisi kesilmesini gerektirmez.
Diğer taraftan, doğrudan teminde alım komisyonu kurulduğunda sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında sözleşme karar vergisinin (karar pulu) ödenmesi gerekir.
3.Ödemelerden Kaynaklanan Damga Vergisi
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablo’nun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” bölümünün 1/a bendinde, Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerden binde 9,48 damga vergisi kesileceği belirtilmiştir.
Hakediş ödemesi üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisinin doğma şartı; Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablo’nun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” bölümünün 1/a bendinde, yapılan mal ve hizmet alımlarının Resmi Daireler tarafından yapılma şartına bağlanmıştır. Bu nedenle doğrudan teminle yapılan alımlar nedeniyle yapılacak alımlarda da anılan vergi kesilecektir.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme: