Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

iflas erteleme kararı bulunmasının ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağı hk

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
536
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
iflas erteleme kararı bulunmasının ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağı
Dosyadaki bilgi ve belgelerden, uyuşmazlığa konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ..İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş. - ...İnş. Taah. San. ve Tic. A. Ş. iş ortaklığının pilot ortağı ... İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş.nin %51 hissesine sahip .... İnş. Taah. A. Ş. hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilmesi ve kayyım atanmasına dair ................. ........ Mahkemesi'nin ***/**/20** tarih ve E:20**/*** sayılı kararı ile iflasın bir yıl süre ile ertelenmesi ve kayyımların görevinin devam etmesine ilişkin

...................................Mahkemesi'nin **/**/20** tarih ve E:20**/*****, K:20**/**** sayılı kararının bulunduğu,

ancak ***** İnş. Taah. A.Ş.'nin ihaleye katılan istekli değil, ihaleye katılan iş ortaklığının pilot ortağının %50 den fazla hissesine sahip diğer bir şirket olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, dava konusu ihaleye katılan şirket konumunda olmayan**** İnş. Taah. A. Ş. hakkında iflas erteleme kararı bulunmasının ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağı açık olduğundan,

itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır (Danıştay Dairesi **.**.20** tarihli ve E:20**/*****, K:20**/*****sayılı kararı )