Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

ihale aşırı düşk davunmasında fiyat teklifleri üzerinde yer alması gereken ibare olmadığı,

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
536
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
Toplantı No : 2019/038
Gündem No : 24
Karar Tarihi : 08.08.2019
Karar No : 2019/UH.II-908
BAŞVURU SAHİBİ:
M.A.T. Hay. Araç Kir. İnş. Taah. Oto. Gıda Turz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
İZBETON-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş.,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/217634 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Servis Aracı Kiralanması” İhalesi

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan araçlara ilişkin sözleşmelerin “Taraflar” başlıklı 1’inci maddesinde kiracı olarak aşırı düşük teklif sahibi Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.nin, kiralayan olarak ise ihale konusu iş kapsamında aracı kiraya veren firmanın belirtildiği,

Anılan sözleşmelerin “Genel Hükümler” başlıklı 5’inci maddesinde “... B) ... Akaryakıt hariç, amortisman, lastik, araca yeni parça takılması veya parça değişimi, bakım-onarım giderleri, araç sürücülerinin maaşları ve sigorta prim bedelleri, belediye ruhsat ve güzergah belgeleri, araçların kasko ve sigorta gideri kiralayan tarafa aittir.” düzenlemesine yer verildiği.

İhale konusu iş kapsamında kullanılacak araçları kiralayan firmalar tarafından düzenlenmiş taahhütnamelerde de kiralayan firma ile meslek mensubu kaşesi ve imzasının bulunduğu, ayrıca taahhütnameler üzerinde “Verilen taahhütnamede belirtilen tutarlar birim fiyat maliyet usulüne göre hesaplanarak çıkartılmış olup, yapılan bu hesaplamanın birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Öncelikle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini açıklayabileceği yöntemler yer almakta olup, söz konusu yöntemler arasında aşırı düşük teklif sahibi istekli ile üçüncü kişiler arasında yapılan sözleşme veya taahhütnameler yer almamaktadır.

Bu nedenle de Binsel Turz. Taş. ve İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan yöntemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan söz konusu yöntem uygun kabul edilse dahi aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler üzerinden inceleme yapıldığında;

Sürücülü servis aracı kiralama maliyetini gösterir belgede ve “Sürücülü Araç Kira Sözleşme”lerinde ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların idarece önemli teklif bileşenleri olarak belirlenen maliyetler dahil aylık birim fiyatlarının teklif edildiği ifade edilse de aşırı düşük teklif açıklamasında idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen bileşenlerin ayrı ayrı gösterilerek teklif tutarının tevsik edilmemesi nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun şekilde tevsik edilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Her ne kadar sunulan taahhütnameler fiyat teklifi olarak değerlendirilmese de, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçları kiralayan firmalar tarafından düzenlenmiş taahhütnamelerde meslek mensupları kaşesi ve imzasının bulunduğu, “Verilen taahhütnamede belirtilen tutarlar birim fiyat maliyet usulüne göre hesaplanarak çıkartılmış olup, yapılan bu hesaplamanın birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin yer aldığı görülmekle birlikte söz konusu ibarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi gereği fiyat teklifleri üzerinde yer alması gereken ibare olmadığı, ilgili ibarede fiyat teklifine dayanak ilgili tutanağa ait tarih ve sayı bilgilerine yer verilmediği, bu gerekçelerle de yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.