Neler yeni
 • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

ihale haberleri Ünye Belediyesi'ne ait 24 adet işyeri kiraya verilecektir

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
552
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
24 ADET İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

MADDE 1.Ünye Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki sorumluluk alanı içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Sıra No:
Mevkii Nevi
Yıllık Muhammen Kira Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
Kira Süresi
İhale Tarihi
İhale Saati
1
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:16/1 (D BLOK)
1.500,00₺
(KDV Hariç)
135,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:10
2
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:16/2-16/3-16/4 (D BLOK)
2.250,00₺ (KDV Hariç)
203,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:15
3
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:16/5 (D BLOK)
1.500,00₺
(KDV Hariç)
135,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:20
4
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:16/6-15/6 (D BLOK-C BLOK)
2.000,00₺
(KDV Hariç)
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:25
5
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:1 (B BLOK)
2.500,00₺
(KDV Hariç)
225,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:30
6
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:2 (B BLOK)
2.500,00₺
(KDV Hariç)
225,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:35
7
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:17/3-17/4
2.000,00₺
(KDV Hariç)
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:40
8
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:26/1
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:45
9
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No: 26/2
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
14:50
10
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No: 26/3
2.000,00₺
180.00₺
3 yıl
27.01.2020
14:55
11
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No: 26/4
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:00
12
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:27/1
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:05
13
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:27/2
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:10
14
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:27/3
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:15
15
nkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No: 27/4
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:20
16
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:28/1
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:25
17
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:28/2
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:30
18
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:28/3
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:35
19
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:28/4
2.000,00₺
180.00₺
3 yıl
27.01.2020
15:40
20
İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No :30 (Eski Okul Binası
2.000,00₺
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:45
21
HANYANI HANBOĞAZI KÜME EVLERİ ZMN KAT MO:32/B
2.000,00₺
(KDV Hariç)
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:50
22
HANYANI HANBOĞAZI KÜME EVLERİ ZMN KAT MO:32/A
2.000,00₺
(KDV Hariç)
180,00₺
3 yıl
27.01.2020
15:55
23
GÖLEVİ MAH DEVLET SAHİL YOLU CAD. NO: T DURAK/A
3.500,00₺
(KDV Hariç)
315,00₺
3 yıl
27.01.2020
16:00
24
Atatürk Mah Pelitlik Sok No:28 (Dolmuş Durağı)
12.000,00₺
(KDV Hariç)
1.080,00₺
3 yıl
27.01.2020
16:15


MADDE 2- İhaleler Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.
MADDE 3- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi 50,00 ₺ (elli lira) karşılığında 24.01.2020 tarihi ve saat 17:00’a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edebilirler.
MADDE 4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı gün saat 11:00 ‘a kadar Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
MADDE 5-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
A) GERÇEK KİŞİLERDEN :
 • İkametgah belgesi,
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Tebligat için adres beyanı (Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi)
 • Ünye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi(ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
 • Geçici teminat mektubu(banka teyit yazısı ile beraber) veya makbuzu,
 • Vekâleten katılması halinde; ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 • OSKİ’den ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Adli Sicil Kaydı.
 • 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK’ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve Bu isteklilerin ortağı olduğu tüzel Kişilerde ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde ve Anonim Şirketlerinde şirket müdürünün ve şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı .(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN :
 • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
 • Geçici teminat mektubu (banka teyit yazısı ile beraber)veya makbuzu,
 • Vekâleten katılması halinde ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
 • OSKİ’den ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 • Adli Sicil Kaydı (Limited Şirketlerinde şirket müdürünün, Anonim Şirketlerinden yönetim kurulunun tamamının).
 • 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK’ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve Bu isteklilerin ortağı olduğu tüzel Kişilerde ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde ve Anonim Şirketlerinde şirket müdürünün ve şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı .(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
D) Ünye Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.14.01.2020