Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

ihalede iş kalemi içerisinde Özel poz analiz girdisine yer verildiği, söz konusu açıklamadan da anlaşılacağı üzere idare tarafından ÖZEL poz numaralı

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
553
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
Toplantı No: 2020/030
Gündem No: 22
Karar Tarihi: 01.07.2020
Karar No: 2020/UY.II-1148

İdarece Kurul’un 21.04.2020 tarih ve 2020/UY.II-801 sayılı kararına aykırı olarak savunma istenildiği, idarece verilen ÖZEL-12C iş kaleminin tanımının “Alpi kaplamalı kapı kanadı, kasası ve pervazı yapılması (90/220 ebatlı yatak ve normal oda kapıları, 30dk yangın dayanımlı, kol, kilit ve aksesuarlar dahil)” olduğu, anılan analiz girdisinin içerisinde bazı işçilik kalemlerine yer verildiğinin görüldüğü, ancak söz konusu iş kalemi içerisinde “Özel-12C-Pys poz numaralı Alpi kaplamalı kapı kanadı, kasası ve pervazı yapılması (90/220 ebatlı yatak ve normal oda kapıları, 30dk yangın dayanımlı, kol, kilit ve aksesuarlar dahil) (Kârsız.)” analiz girdisine yer verildiği, söz konusu açıklamadan da anlaşılacağı üzere idare tarafından ÖZEL-12C poz numaralı iş kalemi için analiz düzenlenmediği,

İdarece aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerinin doğru bir şekilde hazırlanmadığı, isteklileri tereddüde düşürdüğü, anılan iş kaleminde sadece işçilik girdisine yer verildiği, ancak diğer girdilerden ahşap kapı kanadı, alpi kaplama, tutkal, menteşe, kilit, vida, çivi vb. gibi giderlere yer verilmediği, idarece hangi girdilerin ne oranda kullanılacağı hususunda herhangi bir belirleme yapılmadığı, söz konusu iş kaleminde ne kadar tutkal/alpi kaplama malzemesi/çivi/vida/ağaç malzemesi kullanılacağı bilinmeden analizin düzenlenemeyeceği, bu bakımdan söz konusu iş kalemi için piyasadan fiyat teklifi alınmasının tek yolunun işin projesine ve teknik şartnamesine uygun anahtar teslim fiyat alınması olduğu için taraflarınca da bu şekilde fiyat teklifi alınarak aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu,

İdare tarafından söz konusu iş kalemi için alınan fiyat teklifinin sadece malzemeyi kapsadığı ve işçilik içermediği iddia edilmişse de alınan fiyat teklifinin “KDV hariç nakliye, montaj ve her türlü yatay düşey taşıma dahil birim fiyat teklifimiz belirtilmiştir.” şeklinde düzenlendiği,

Sonuç olarak idarece sağlıklı bir aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı hazırlanmamış ve özel pozlara ait analizlerin mevzuata uygun düzenlenmemiş olması nedeniyle piyasadan ancak projeye ve teknik şartnameye uygun olacak şekilde anahtar teslim fiyat alınmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu, idarenin kusurunun kendilerine yükletilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesinin yerinde olmadığı,
Uyuşmazlığa konu iş kalemi Özel-12C’nin de özel iş kalemi niteliğinde olduğu, anılan iş kalemi ile birlikte örneğin Özel 12A, Özel 13D, Özel 15B, Özel 15F iş kalemlerinin de girdileri arasında, aynı tanım ve ölçü birimi kullanılmak suretiyle analiz girdisine (iş kaleminin kendisine) yer verildiği, istekli tarafından bu hususun tereddüde neden olduğu ve açıklamalarını sağlıklı bir şekilde sunamayacağı yönünde herhangi bir başvuruda bulunulmadan mevcut analiz formatları üzerinden açıklamaların sunulduğu, sunulan açıklamalar incelendiğinde ise yalnızca Özel-12C iş kalemi için, bu iş kaleminin içerisinde bulunan tek bir girdiye (Özel-12C-Pys (Alpi kaplamalı kapı kanadı, kasası ve pervazı yapılması (90/220 ebatlı yatak ve normal oda kapıları, 30dk yangın dayanımlı, kol, kilit ve aksesuarlar dahil)) ilişkin açıklamada bulunulduğu, analiz formatında yer verilen işçilik, malzeme ve makine girdilerine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı, dolayısıyla istekli tarafından idarece gönderilen analiz formatına uygun bir açıklama sunulmadığı, diğer taraftan analiz formatları Özel-12C gibi tanzim edilen diğer iş kalemlerinin girdileri için ise istekli tarafından açıklamaların analiz formatına uygun olarak sunulduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin reddedilmesi işleminin bu gerekçe ile yerinde olduğu değerlendirilmektedir.

aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi isteklinin 2020/UH.II-801 sayılı Kurul kararı üzerine idarece ikinci defa yapılan aşırı düşük sorgulamasına da bu hususa ilişkin olarak herhangi bir itirazda bulunmadan açıklamasını idareye sunduğu, sunduğu açıklamanın ise idarece verilen analiz formatına uygun olmadığı, 31.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalede iki defa gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulamasında başvuru sahibi dışındaki isteklilerin açıklama sunmadığı da göz önüne alındığında başvuru sahibine ait teklifin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır