Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergileme Esasları

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
562
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi tarafından müteahhit firmaya arsa teslimi, müteahhit firma tarafından da arsa sahibine konut ve işyeri teslimi, ayrıca arsa sahibi tarafından inşaat işinin bitiminde elde edilen konut ve işyerlerinin üçüncü şahıslara teslimi (satışı) vergisel açıdan doğacak yükümlülükler bakımından farklılık arz etmektedir.

Bu bakımdan makalemizde; bahse konu teslimler vergisel açıdan ayrı ayrı ele alınmış ve doğacak vergisel yükümlülüklere değinilmiş, ayrıca inşaat işlerinde alıcı ve satıcılara getirilen vergisel teşvikler ile vergi indirimleri de kısaca ele alınmıştır.

1. Giriş

Ülkemizde 2001 krizinden sonra, gerek ülkemiz gerekse inşaat sektörü adına elde edilen kazanımların neticesinde inşaat sektöründe ciddi ilerlemeler sağlanmış ve son 16 yıllık süreçte hızlı bir gelişim kaydedilmiştir. Ülke ekonomimiz için lokomotif olarak kabul edilen ve birçok sektörü de kendi içinde besleyen ve geliştiren bir sektör olması bakımından da inşaat sektörü ayrı bir öneme sahiptir.

Ülke ekonomimizde önemli bir yere sahip olan inşaat sektörünün bir ayağı olan kat karşılığı inşaat işleri, inşaat sektöründe görülen hızlı gelişimle beraber ivme kazanmıştır. Kat karşılığı inşaat işleri hem arsa sahibi açısından hem de müteahhit firmalar açısından inşaat işleri için gerekli olan sermayenin bir anlamda paylaşılması anlamına da gelmektedir.

Kat karşılığı inşaat işlerinde vergisel açıdan doğan yükümlülükler Maliye Bakanlığı’nın konu hakkındaki görüşleri de dikkate alınarak anlatılmaya çalışılmış, ayrıca inşaat işlerinde Bakanlar Kurulu Kararları ile yapılan vergi indirimleri de ana hatları itibari ile ele alınmıştır.

2.Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Müteahhit Firma İçin Vergileme Esasları

Kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhit firma için vergisel açıdan öne çıkan durumlar öncelikle maliyet ve gelir açısından, daha sonra da katma değer vergisi (KDV) açısından değerlendirilecektir.

2.1. Müteahhit Firma İçin Maliyet ve Gelir Unsurları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun;

– 262’nci maddesinde, maliyet bedelinin, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği,

– 269’uncu maddesinde, iktisadî işletmelere dâhil bulunan gayrimenkullerin maliyet bedeliyle değerleneceği;

– 270’inci maddesinde ise, gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri ile mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderlerin girdiği ve mükelleflerin noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte ve genel giderler arasında göstermekte serbest olduğu,

– 271’inci maddesinde, inşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makine ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderlerinin, satın alma bedeli yerine geçeceği,

hükme bağlanmıştır.

Yazının Devamını okumak için KAYNAK