Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35/b. maddesinde; “İş deneyim belgeleri

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
536
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 12.2.2014 Tarihli, E: 2013/9310, K: 2014/1341 Sayılı Kararı;

“…Doğrudan temin yönteminin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 18. maddesinin (d) bendinde bir ihale usulü olarak öngörülmüş iken, 15.8.2003 gün ve 25200 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Kamu İhale Kanunu Ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12. maddesiyle “4734 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (d) bendi madde metninden çıkarıldığı”, anılan Kanunun 15. maddesiyle de 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesi değiştirilerek doğrudan temin usulünün düzenlendiği, 4964 Sayılı Kanunun 12 ve 15. maddelerinin gerekçelerinde de “esasen bir ihale usulü olmayan “doğrudan temin”in ihale usulleri arasından çıkarıldığı ve buna dair esas ve usullerin Kanunun 22. maddesinde düzenlendiği” ifade edilmiş olup, değişiklik gerekçesiyle birlikte söz konusu madde metni incelendiğinde: doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu,

Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35/b. maddesinde; “İş deneyim belgeleri, bir taahhüt kapsamında 4734 Sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından onaylanır.” hükmünün düzenlendiği,

Buna göre: doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen mal alımlarında, alım yapılan firma hakkında iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceğine dair bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, hatta firmanın istemi halinde bu belgenin düzenlenmesinin yasal zaruret arz ettiği anlaşılmakla, davaya konu iş deneyim belgesinde yer alan 1.1.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında sanık İdris’in yetkilisi olduğu G… İnşaat Sanayii ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Yüreğir Belediyesine doğrudan temin yöntemi ile mal satışı yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise bu tarihler arasındaki satış miktarının 215.220,20 TL olup olmadığı hususlarında Belediyenin kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra sonucuna göre aşamalardaki savunmalar ve tanık anlatımları da gözetilerek sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri yerine eksik incelemeyle yazılı şekilde atılı suçlardan haklarında beraat hükümleri kurulması,..”