Neler yeni
  • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Tasfiye Kararnamesinde KİK’ten Uygulama Tebliği Beklentisi

mbsihaledanismanlik

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
6 Ocak 2019
Mesajlar
569
Beğeniler
56
Konum
ihale Danışmanı
GSM No
05348194725
#1
Tasfiye kararnamesinin yürürlüğe girmesi ile Piyasa dalgalanmaları sonucu mağdur konumda olan Firmaların idarelere TASFİYE Başvuru dilekçeleri vermişlerdir.

İdarelerinde Tasfiye kararnamesinin nasıl uygulanacağı bilmemeleri sonucu , YÖNETMELİK olmadığı gerekçelerini öne sürerek,Yüklenici başvurularını geri çevirmeleri devam etmekte iken,

Türkinşa Sendikasının KİK Başkanı Hamdi GÜLEÇ ile yapmış olduğu görüşmedeki açıklama idarelerin TASFİYE KARARNAMESİ ne ait uygulama YÖNETMELİK BEKLEME GEREKÇESİ HAYAL olduğu açık ve net anlaşılmakta.

Birde işin komik bir yönü,Kamu ihale kurulunun kendilerine bu konuda bir talep gelmediği açıklaması :))

Yüklenici Firmaların CANINA OT TIKANMIŞ birileri harekete geçmek için TALEP bekliyor olması tam bir Kara Mizah))“TÜRKİNŞA Sendikası 31 Ocak 2019 tarihinde KİK Başkanı Hamdi GÜLEÇ’ i inşaat sektörünün gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere ziyaret etmiş;

KİK Başkanımıza 7161 sayılı Yasanın 32. maddesi gereğince olağanüstü koşulların ortaya çıkması nedeni ile müteahhitlere sözleşmelerini tasfiye ve devir hakkı verildiği, ancak tasfiye işlemlerinde miktar, bedel, sözleşmede olmayan imalat fiyatları, imalat ve pursantaj, ihzarat, ihalenin gerçekleşme orana göre tasfiye konusuna idare yaklaşımlarına prensipler ortaya koyacak Düzenleyici Kurul Kararı için sektörün beklentide olduğu ayrıntıları ile açıklanmış,

Sn. Hamdi GÜLEÇ (KİK Başkanı) kendilerine şu ana kadar bir talep gelmediğini belirterek gündemlerinde böyle bir konu bulunmadığı ve Kurumda da bu yönde çalışmanın olmadığı ifade edilmiştir.

Düzenleyici Kurul Kararının uygulamayı çok rahatlatacağı aksi durumun yasal süreçleri gündeme getireceği altı çizilerek dile getirilmiş, yargı süreçlerinin uzunluğu ve konunun teknik ağırlığı göz önüne alındığında müteahhitlik kuruluşlarının çok mağduriyet yaşadığı, zamanında tecelli etmeyen adaletin hak dağıtmadığı yaşanan örnekler ile anlatılmıştır.

ISTAC Tahkiminin 2018 yılından itibaren 4735 sayılı kanun kapsamındaki yapım sözleşmelerinde de uygulanmasının idarelerin tercihine bırakılmasının düzenlendiği hatırlatılarak 4734 Sayılı yasa uyarınca yapılan kamu ihalelerinde tahkimin yaygınlaştırılması hatta zorunlu hale gelmesi; yargı süresinin kısaltılması ve teknik koşulların yetkinliği nedeni ile sonuç hakkaniyetinin daha kabul edilebilir hale gelmesi açısından önemli olduğu açıklanmış ve bu yönde çalışmalarda kurumdan da destek istenmiştir.

En sıcak konu olan akaryakıt ve türevlerine ait fiyat farkı kesinti uygulamalarının geriye yönelik olarak uygulanmasının hukukun ana prensiplerine uygun olmadığı ifade edilmiştir. 14.05.2018 tarihli bakanlar kurulu kararının geçmişe münhasır olarak 25.12.2018 tarih ve 2018/DK.D-405 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile uygulanmaya başlanmasının sektörde şok etkisi yaptığı, idarelerin hakedişlere itiraz şerhi dahi konmasına adeta izin vermediği, mağduriyetin hat safhada olduğu ortaya konmuştur. Bu konuda hakkaniyetli ve acil yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu, düzenleme sırasında sektör STK’larının da görüşlerinin alınması talep edilmiştir.

TÜRKİNŞA, yapılacak mevzuat düzenlemelerinde derin deneyimlerini kurum ile paylaşmaya hazır olduğu ifade etmiş, Kurum Başkanı Hamdi GÜLEÇ ise iş birliği için teşekkür ederek Kurumun bu güne kadar olduğu gibi sektörün sesine bundan sonra daha da itina gösterileceğini ifade etmiştir