Neler yeni
 • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

salih demirel kullanıcısının son içeriği

 1. salih demirel

  İŞ PROGRAMI

  SADECE İŞ PROGRAMININ VERİLMEMİŞ OLMASI CEZA NEDENİ OLMAZ. İŞE DEVAM EDİLECEKSE TASFİYE DİLEKÇESİ SONRASI YENİ DURUMA İLİŞKİN İŞ PROGRAMINI HAZIRLAYIP O ÇERÇEVEDE İŞE BAŞLAYIN. AYRICA TASFİYE DİLEKÇE TARİHİ İLE RED KARARI ARASI DÖNEM İÇİN EK S SADECE İŞ PROGRAMININ VERİLMEMİŞ OLMASI CEZA NEDENİ...
 2. salih demirel

  TASFİYE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN YÜKLENİCİLERİ BEKLEYEN GECİKME CEZASI RİSKİ

  Tasfiye Kanunu 18.01.2019 tarihinde çıktı ve idarelere başvurular 19.03.2019 tarihine kadar yapıldı. Bu tarih itibariyle de hatta daha önceki bir tarihten itibaren de işler büyük oranda durdurulmuştu. DEVAMI
 3. salih demirel

  TASFİYE KANUNU İLE SÖZLEŞME DEVRİNDE GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

  Tasfiye Kanunu ile sözleşmelerin devrine kolaylıklar getirilmiştir. Bu kapsamda yapılacak devirlerde, kaynak
 4. salih demirel

  SÖZLEŞMELERİN DEVRİ,TASFİYESİ VE SÜRE UZATIMI VERİLMESİNE İMKAN SAĞLAYAN KANUNUN GECİKME CEZALARINA ETKİSİ

  Kanunla getirilen düzenlemeler noktasında tereddüt doğuran hususlardan biri de, işte geciktiği için ceza kesilip de anılan Kanun gereği süre uzatımı verilen durumda kesilmiş olan cezaların durumunun ne olacağı konusudur. kaynak
 5. salih demirel

  BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARINDAN DOLAYI TAAHÜDÜNÜN YERİNE GETİREMEDİĞİ İÇİN SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN YÜKLENİCİLER TASFİYE İMKANI VEREN KANUNDAN YARARLAN

  Son dönemde beklenmeyen fiyat artışlarından etkilendiği için sözleşmesi fesih edilen ve haklarında yaptırım uygulanan yükleniciler açısından bu durum bir mağduriyet oluşturmaktadır. Bu hususun haksız fesih için açılan davalarda yargı makamlarınca değerlendirileceğini düşünüyorum. KAYNAK
 6. salih demirel

  FİYAT FARKI ÖNGÖRÜLMEYEN YAPIM İŞLERİNDE HANGİ DURUMDA FİYAT FARKI ÖDENEBİLİR?

  dari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, belli şartlar altında fiyat farkı ödenmesi mümkündür. KAYNAK
 7. salih demirel

  SÖZLEŞME SÜRESİ BİTMESİNE RAĞMEN SÜRE UZATIMIYLA YA DA İDARECE CEZALI ÇALIŞMASINA İZİN VERİLEN SÖZLEŞMELERİN DEVRİ VE TASFİYESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

  Kanunla getirilen düzenlemeler noktasında birçok tereddüt bulunmaktadır. Bunlardan biri de, sözleşme süresi bitmesine rağmen süre uzatımıyla ya da idarece cezalı çalışmasına izin verilen sözleşmelerin devri ve tasfiyesi mümkün olup olmayacağı hususudur. KAYNAK
 8. salih demirel

  DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN ALIMLAR TASFİYE VE DEVİR KAPSAMINA GİRER Mİ?

  Anılan maddenin kapsamı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılanlar ve 3 üncü maddesindeki istisnalar kapsamında yapılan alımlar olarak düzenlenmiştir. kaynak
 9. salih demirel

  4735 sayılı kanunun 20/a maddesi gereği sözleşmenin feshi için mehil şarttır

  4735 sayılı Kanun'un 20. maddesinin (a) bendi, yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi KAYNAK
 10. salih demirel

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE YAPILACAK ZAM HAKKINDA GÖRÜŞ YAZISI

  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçen personelin 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren aylıklarına uygulanacak zam oranları ile ilgili olarak oluşan tereddütler üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen bir görüş yazısında; KAYNAK
 11. salih demirel

  Doğrudan Teminle Yapılan Alımlara İlişkin Hakediş Ödemelerinde İlişiksiz Belgesi İstenmesi

  Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik gereği idarelerin, KAYNAK
 12. salih demirel

  Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bildirim Yapılması

  Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine göre idareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri, KAYNAK
 13. salih demirel

  TEKLİF BİRİM FİYATLI İHALELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

  Teklif birim fiyatlı ihale, yapım işlerinde ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile istekliler tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların...
 14. salih demirel

  VERGİ BORCU KAPSAMINDAN “HARÇLARIN” ÇIKARILMASI

  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile vadesi geçmiş borç kapsamına alınan motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga vergileri ile harçların da Kamu İhale Genel Tebliği'nde tanımlanmış vergi borcu kapsamına alınması hususunda KAYNAK
 15. salih demirel

  iş güvenliği uzmanları İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÜCRETİN NE OLMASI GEREKTİĞİ

  İş güvenlik uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin 696 sayılı Kanun Hükmüne Kararname’nin uygulama mevzuatına göre 195 saat çalışabildiği, başvuru konu ihaleye ait Teknik Şartname’ye göre personellerin tam zamanlı olduğu, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odalar Birliği’nin yayınladığı...