Neler yeni
 • Merhaba, Ziyaretçi forumdan tam anlamıyla faydalanmak için foruma üye olmalısınız. Eğer üyeliğiniz ise giriş yapmalısınız.

Arama sonuçlarınız

 1. mbsihaledanismanlik

  İhale komisyonunun yeni bir karar alması halinde kik e itirazen şikayet başvurularında ihale komisyonun ikinci kararlarına da itiraz etme hakkınız var

  söz konusu iddialar yönünden de başvurunun süresinde olmadığına karar verilmiş ise de, sonraki tarihli, ikinci ihale komisyonu kararıyla ihale sürecine etkili, yeni bir hukuki durum ortaya çıktığından, davacının daha önce şikayet başvurusuna konu etmediği iddiaları yönünden yeni bir başvuru...
 2. mbsihaledanismanlik

  Kamu ihale kurulu düzenleyici kurul kararı,DEVREDİLEN SÖZLEŞMELERDEN ELDE EDİLEN ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİNİN İHALELERDE KULLANIMI

  Kamu ihale kurulu düzenleyici kurul kararı DEVREDİLEN SÖZLEŞMELERDEN ELDE EDİLEN ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİNİN İHALELERDE KULLANIMI 2019/DK.D-205: Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanımı Kamu İhale Kurulunun 5 Eylül 2019...
 3. mbsihaledanismanlik

  kısmi teklife açık ihalelerde, aritmetik hatanın toplam fiyat üzerinden değil kısımlar bazında kontrolünün yapılması gerekmektedir

  kısmi teklife açık ihalelerde, aritmetik hatanın toplam fiyat üzerinden değil kısımlar bazında kontrolünün yapılması Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik Hata ve Yuvarlama” başlıklı 16.5 maddesinde; “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik...
 4. mbsihaledanismanlik

  ihale firmaların bilgisine Yargıtay’dan emsal karar Aynı markalı şirketler farklı sektörde faaliyet gösterebilir

  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, ticari hayatı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Şekerleme sektöründeki bir marka ile aynı ismi kullanan tekstil sektöründeki iki firmanın marka davasından flaş bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; aynı markalı iki şirketin tamamen farklı...
 5. mbsihaledanismanlik

  ihale komisyonunun aptalca gerekçesi,Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez

  ihale komisyonu kararından alıntı Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 69 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.I-932 Anılan istekli tarafından, malzemeli yemek sunum hesap cetvelinde (Ek-H.4) ekmek girdisinin birim maliyetinin, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile tevsik...
 6. mbsihaledanismanlik

  ihale teklif sahibi isteklinin aşırı düşük savunmasında araçların akaryakıt tüketim miktarına ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapmaması el

  ihale teklif sahibi isteklinin aşırı düşük savunmasında araçların akaryakıt tüketim miktarına ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapmaması elenme sebebidir Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 61 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.I-925 aşırı düşük savunma hk Başvuruya konu...
 7. mbsihaledanismanlik

  aşırı düşük savunmada isteklinin istekli tarafından sunulan açıklamada hiçbir maliyet kaleminin belgelendirilmediği, fiyatlandırılmaması

  Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.I-913 BAŞVURU SAHİBİ:Oğuz Türüt, İHALEYİ YAPAN İDARE:Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/232473 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Rize Merkez İlçede Yürütülecek Taşımalı...
 8. mbsihaledanismanlik

  iflas erteleme kararı bulunmasının ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağı hk

  iflas erteleme kararı bulunmasının ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağı Dosyadaki bilgi ve belgelerden, uyuşmazlığa konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ..İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş. - ...İnş. Taah...
 9. mbsihaledanismanlik

  aşırı düşük savunmada yapılan hatalar, istekli tarafından söz konusu yazıdaki ibare dikkate alınmadan açıklama yapıldığından

  aşırı düşük savunmada yapılan hatalar, istekli tarafından söz konusu yazıdaki ibare dikkate alınmadan açıklama yapıldığından ve fiyat teklifi veren kişinin fiyat teklifi üzerinde sadece ismi yer almakta olup faaliyet alanına ilişkin olarak herhangi bir bilgi yer almadığından, Toplantı No ...
 10. mbsihaledanismanlik

  ihale aşırı düşk davunmasında fiyat teklifleri üzerinde yer alması gereken ibare olmadığı,

  Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 24 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.II-908 BAŞVURU SAHİBİ: M.A.T. Hay. Araç Kir. İnş. Taah. Oto. Gıda Turz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: İZBETON-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım...
 11. mbsihaledanismanlik

  İHALEDE T.C. KİMLİK NUMARASI BİLGİ EKSİKLİĞİ KAPSAMINDA TAMAMLATILMALIDIR

  T.C. KİMLİK NUMARASI BİLGİ EKSİKLİĞİ KAPSAMINDA TAMAMLATILMALIDIR 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37. maddesinde, “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre...
 12. mbsihaledanismanlik

  ihale sözleşmesinin 1 yıl uzatılması sonrası düzenlenen iş deneyim belgesi

  Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 28 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.II-911 İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini...
 13. mbsihaledanismanlik

  ihale teklif mektubunda vergi kimlik numarasının yanlış yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaz

  anılan isteklinin teklifinin teklif mektubunda vergi kimlik numarasının yanlış yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı göz...
 14. mbsihaledanismanlik

  KİK in Düzenleyici kurul kararı,yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitir

  KİK Düzenleyici kurul kararı Toplantı No : 2019/18 Gündem No : 7 Karar Tarihi : 04/04/2019 Karar No : 2019/DK.D-71 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9 Gündem Konusu : 4735 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin uygulanması esnasında karşılaşılan ihalelere katılmaktan yasaklama, gecikme cezası...
 15. mbsihaledanismanlik

  kik düzenleyici kurul kararı,idari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler için, söz konusu Kanun maddesi uyarınca idarece

  kik düzenleyici kurul kararı Toplantı No : 2019/21 Gündem No : 1 Karar Tarihi : 22/04/2019 Karar No : 2019/DK.D-79 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9 KİK Gündem Konusu : İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesine dayalı...
 16. mbsihaledanismanlik

  kik düzenleyici kurul kararı,4735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında 3 yıllık devir yasağına tabi olup olmayacağı hk

  kik düzenleyici kurul kararı Toplantı No : 2019/38 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 08/08/2019 Karar No : 2019/DK.D-171 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8 Gündem Konusu : 4735 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin uygulanması esnasında karşılaşılan sözleşmenin devri usulü, devirlerin 4735 sayılı...
 17. mbsihaledanismanlik

  ihale firmalarının dikkatine,kik itirazen şikayet bedelleri için dikkat etmeniz gerekenler

  Kamu İhale Kurumunun gelirleri olan ilan bedeli, onbindebeş bedeli ve itirazen şikayet başvuru bedeli ödemeleri Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank’ın herhangi bir şubesinden Kuruma ait Kurumsal tahsilat hesabına yapılması gerekmektedir. Şubeden, internetten veya ATM’den EFT veya havale...
 18. mbsihaledanismanlik

  İDARENİN YARARI DÜŞÜNÜLEREK TEKLİF VERİLDİĞİ ŞEKLİNDE AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASI OLUR MU?

  İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda, söz konusu isteklinin sınır değerin altında teklif sunduğu kısımlarda tek bir sayfadan ibaret açıklama sunduğu ve açıklamasında teklif fiyata dâhil gider kalemlerine ilişkin hiçbir açıklama yapmadığı ve...
 19. mbsihaledanismanlik

  ihalede teklif edilen ürünlere ilişkin teknik görüş alınmasının mümkün olmadığı haller

  Ankara 5. İdare Mahkemesinin 12.06.2019 tarihli ve E:2019/678 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu davalı idarece her ne kadar söz konusu iddiaların numune değerlendirmesi esnasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik olduğu ve değerlendirme...
 20. mbsihaledanismanlik

  ihale hukuku destek hattı SORU ve CEVAP hizmetleri uzmanları

  22 Ağustos 2019 günün den başlamak üzere ihale forum sitemiz olan www.mbs.com.tr bir süredir test çalışmalarını tamamlamış olup,ücretsiz anlık hizmet alabileceğiniz bir ihale hukuku forum sitesi olarak hizmetinizdedir ihale hukuku destek hattı hizmetleri uzmanları salim Demirel [E...